Zavolejte nám (+420) 732 151 063

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Tyto podmínky se vztahují výhradně na veškeré nabídky, objednávky, dodávky zboží a dohody se společností PK REALIZACE s.r.o. (IČ:29017271) nebo Jan Krupička - PK Realizace (IČ: 66013542) (dále jen PK REALIZACE) pokud není písemně dohodnuto jinak.

Způsob objednávání:
Zboží lze objednat písemně poštou, ústně, osobně, telefonicky, případně e-mailem nebo v e-shopech společnosti PK REALZACE (pk-festool, pk-protool, pk-systainer, ...). Řádná objednávka musí obsahovat veškeré údaje o odběrateli - fakturační a dodací adresa, IČ (pokud je přiděleno), DIČ (pokud je přiděleno) email, telefon), požadovaný termín dodání, způsob dopravy, způsob platby, a zda mají být položky, které nejsou na skladě k dispozici, rezervovány k pozdějšímu dodání. Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím. Cenové návrhy a dodací podmínky jsou oboustranně závazné až na základě potvrzení obou smluvních stran. Případné následné změny, úpravy nebo stornování vzájemně potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě prodávajícího s kupujícím. V případě ústní objednávky si společnost PK REALIZACE vyhrazuje právo neuznat pozdější reklamace na druh a množství dodaného zboží.

Dodací termín:
Dodáním zboží se rozumí jeho osobní předání ve skladu společnosti PK REALIZACE, jeho doručení na místo určení vlastní dopravou společnosti PK REALIZACE, nebo jeho předání dopravci spolu se závaznou objednávkou na přepravu místa určení. Pokud je objednaná položka k dispozici na pražském skladu společnosti PK REALIZACE, je garantován dodací termín od 1 do 4 dnů. Jeli zboží na skladě jinde v ČR v Německu, či jiné zemi, může se doručovací termín prodloužit dle dohody.

Doprava:
Doprava je zajišťována expresní mi sběrnými společnostmi, jako je např. PPL, DPD, GEIS, Česká pošta, apod. U zásilek v hodnotě vyšší než 4.000,– Kč bez DPH, je dopravné a balné hrazeno společností PK REALIZACE (mimo zásilek do zahraničí - dopočítává se individuálně). U zásilek v hodnotě nižší než 4.000,– Kč bez DPH, je dopravné a balné účtováno na faktuře spolu se zbožím. Cena dopravného a balného je standardně celkem 124,- Kč bez DPH. Pokud dojde v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek nebo objednávek z více e-shopů (při objednání), hodnoty objednaného zboží se konsolidují (urovnávají) a sčítají, a dopravné a balné je účtováno pouze u jedné z objednávek. Konsolidace a sčítání těchto hodnot se řeší přímo se zákazníkem emailem, telefonicky nebo osobně, pokud již toto nevyřešil zákazník poznámkou v objednávkách. Cena za dopravu a balné do jiných zemí, větších zásilek a neskladných předmětů, jako jsou například velké truhlářské svěrky, paletové vozíky, elektrocentrály, vibrační pěchy, válce atd., je dopočítávána individuálně dle místa doručení a cena v automatické objednávce v našich e-shopech není platná.

Platební podmínky:
Datem platby se rozumí den, kdy byl bance objednavatele doručen neodvolatelný platební příkaz, příslušná finanční částka byla předána poštovnímu úřadu k odeslání, nebo byla předána v hotovosti zástupci společnosti PK REALIZACE. Standardní splatnost faktury za dodané zboží je 10 dní. U novýžch zákazníků platí pravidlo, že první tři platby za zboží nebo služby se budou realizovat hotově, předem převodem na účet, nebo dobírkou.  Jiné platební podmínky je možné projednat s obchodním zástupcem společnosti PK REALIZACE. Zboží hrazené fakturou se splatností, je dodáváno pouze smluvním odběratelům. Na prodejních dokladech se mohou vyskytovat obě dotčené společnosti (viz. začátek textu této stránky), dle druhu dodávaného zboží.

Slevy:
Slevy na zboží je možno projednat se zástupcem společnosti PK REALIZACE. Výše slevy je závislá na částce, za kterou by mělo být zboží dodáno, věrnostním obratu, platební morálce a způsobu platby. Slevy a akce na zboží v e-shopech jsou konečné při potvrzené objednávce, pokud není předem dohodnuto jinak a uvedeno v poznámce v nákupním formuláři. Ceny v našich e-shopech nemusí být vždy shodné jako ceny při prodeji v kamenné prodejně.

Informace a obrázky produktů v e-shopech
 

Veškeré uvedné informace v e-shopech, jako jsou popisy, parametry, záruka, cena, atp. jsou přebrány, případně přeloženy od výrobců, s poskytnutým souhlasem prezentování těchto produktů a zároveň společnost PK REALIZACE nenese zodpovědnost v případě mylných, chybných, nebo neúplných informací. Vyobrazení nebo obrázky produktů mohou být v některých případěch pouze informativního charakteru.  

Reklamace a vrácení zboží:
Vrácení zboží, zakoupeného prostřednictvím některého z našich e-shopů, je možné do 14 dnů po obrdžení zboží a to bez udání důvodu. Toto platí i při nákupu v e-shopu a vyzvednutí v kamenné prodejně. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit do 5 dnů od dodání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou, uvést druh reklamovaného zboží, termín dodávky, kopii nebo originál nákupního dokladu (faktura, dodací list), popis vady, případně přiložit fotodokumentaci. Tyto náležitosti urychlí proces reklamace. Zákonná lhůta pro záruku na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak nebo pokud to není zboží podlehající zkáze, apod.

Prohlášení o shodě:
Ujišťujeme Vás, že na výrobky námi dodané, stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. bylo uděleno prohlášení o shodě. Na vyžádání Vám předložíme fotokopie.

Návody k použití:
Veškeré naše dodávané zboží obsahuje v dodávce také návod k použití. Pokud nebude návod k použití v češtině v balení obsažen, není toto chybou společnosti PK REALIZACE. Na vyžádání Vám bude návod k použití zaslán poštou nebo emailem.

Technické poradenství:
Poradenská a konzultační služba je Vám k dispozici na telefonních číslech mezi 8 – 17 hodinou od pondělí do pátku, po dohodě i jindy. (732 151 063; 733 124 227) Předvedení našeho prodejního sortimentu je možné jak v kamenném obchodě, tak i u Vás na provozovně, ale i v terénu. Naše společnost Vám po dohodě předvede téměř jakékoliv zboží.

Další ujednání:
Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku společnosti PK REALIZACE. V případě neuhrazení závazků kupujícím si společnost PK REALIZACE vyhrazuje právo odebrat zpět zboží do výše dluhu včetně příslušenství.

Pojištění strojů
Možnost pojištění strojů uložených nejen v autě … {cms_selflink page='pojisteni-stroju' text='více informací zde'}.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Krupička, IČO 66013542 se sídlem Zvolská 789/11, Praha 4 - Kamýk, 142 00 (dále jen: „správce“).

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PK Realizace s.r.o., IČO 29017271 se sídlem Zvolská 789/11, Praha 4 - Kamýk, 142 00 (dále jen: „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou
Jan Krupička, Praha 4 - Kamýk, 142 00
email: jan.krupicka@pkrealizace.cz
telefon: +420 732 151

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb (přepravce DPD, PPL, GEIS,Česká Pošta, GLS, DHL) na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Nux s. r. o., StormWare ) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvouúrovňovým zabezpečením hesly s pravidelnou změnou, šifrováním, antivirovými programy, zálohou na externím zabezpečeném serveru uloženém v uzamčeném prostoru, uzamčeným prostorem pro archivaci dat v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.